Купить ноутбук Sony

Всего моделей: 696

Купить ноутбук Sony
 • 13.1 "
 • Core i5 3210M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO SVZ1311V9RНоутбуки
165400165400RUR
 • 11.6 "
 • Pentium 3560Y
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Tap 11 SVT1122E2RНоутбуки
6299962999RUR
 • 11.6 "
 • Core i5 4210Y
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Tap 11 SVT1122X9RНоутбуки
115500115500RUR


 • 15.5 "
 • Core i5 2430M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO VPC-EH2M1RНоутбуки
2979029790RUR
 • 16.4 "
 • Core i7 2630QM
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO VPC-F22S1RНоутбуки
7200072000RUR
 • 16.4 "
 • Core i7 2670QM
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO VPC-F23S1RНоутбуки
9390093900RUR


 • 8 "
 • Atom Z560
 • DDR2
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-P11Z9RНоутбуки
7560075600RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 520M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO VPC-S12X9RНоутбуки
9914499144RUR
 • 13.3 "
 • Core i7 2620M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO VPC-SB1A9RНоутбуки
133560133560RUR


 • 13.3 "
 • Core i5 2410M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO VPC-SB1V9RНоутбуки
8892088920RUR
 • 13.1 "
 • Core i7 640M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-Z13Z9RНоутбуки
165200165200RUR
 • 13.1 "
 • Core i7 2620M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-Z21Z9RНоутбуки
238000238000RUR


 • 11.6 "
 • Celeron N2920
 • SSD
SonySonyVAIO Fit A SVF11N1L2RНоутбуки
4520045200RUR
 • 13.3 "
 • Core i3 4005U
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Fit A SVF13N1J2RНоутбуки
9590095900RUR
 • 15.5 "
 • Core i7 4500U
 • DDR3L
 • HDD+SSD Cache
SonySonyVAIO Fit A SVF15N1A4RНоутбуки
168600168600RUR


 • 15.5 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3L
 • HDD+SSD Cache
SonySonyVAIO Fit A SVF15N1M2RНоутбуки
126000126000RUR
 • 15.5 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3L
 • HDD+SSD Cache
SonySonyVAIO Fit A SVF15N2M2RНоутбуки
7590075900RUR
 • 15.5 "
 • Core i3 3217U
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1521L2RНоутбуки
4760047600RUR


 • 11.6 "
 • Core i5 4200U
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1121M2RНоутбуки
154000154000RUR
 • 13.3 "
 • Core i3 4010U
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1321J1RНоутбуки
126000126000RUR
 • 13.3 "
 • Core i7 4500U
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1322V9RНоутбуки
233100233100RUR


 • 15.5 "
 • Core i3 3110M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1512N1RНоутбуки
5250052500RUR
 • 17.3 "
 • Core i7 3612QM
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1711Z1RНоутбуки
120960120960RUR
 • 17.3 "
 • Core i3 3110M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1712S1RНоутбуки
8280082800RUR


 • 13.3 "
 • Core i7 3520M
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1312S9RНоутбуки
143500143500RUR
 • 15.5 "
 • Core i7 3632QM
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1512Z9RНоутбуки
182160182160RUR
 • 13.1 "
 • Core i7 3612QM
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO SVZ1311Z9RНоутбуки
188300188300RUR


 • 11.6 "
 • Core i3 4020Y
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Tap 11 SVT1122M2RНоутбуки
106400106400RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 2430M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-SA3S9RНоутбуки
133200133200RUR
 • 13.3 "
 • Core i7 2640M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-SA3X9RНоутбуки
143500143500RUR